Partners

In veertien jaar Berrefonds hebben wij prachtige mensen ontmoet en ontzettend waardevolle en mooie samenwerkingen opgezet. Want gezinnen die een kind(je) verliezen verdienen alle mogelijke ondersteuning. Ze verdienen een vangnet, ze verdienen aandacht en (h)erkenning.

De werking van het Berrefonds is bewust breed met een heel divers aanbod zodat zoveel mogelijk gezinnen iets kunnen vinden dat perfect bij hun eigen verhaal en hun verdriet past. Maar de afgelopen jaren heeft onze vzw ook heel erg ingezet op sterke samenwerkingen. Met andere organisaties die actief zijn rond rouw en verdriet en met heel wat professionals. We geven je graag even een overzicht.

Samenwerkingen

Voor de meeste ouders vormen onze Koesterkoffers de eerste kennismaking met onze werking. We hebben de afgelopen jaren heel sterk ingezet op een sterke spreiding van onze werking in ziekenhuizen in heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar ook met begrafenisondernemers, politiediensten en parket werken we intussen nauw samen om zeker ook onze grote Koesterkoffers voor een opgroeiend kind steeds tijdig ter plaatse te krijgen.

We werken ook samen met tal van hogescholen en universiteiten in heel Vlaanderen. Enerzijds voor het begeleiden van studenten, anderzijds voor het samen organiseren van vormingen en studiedagen op maat. Op die manier proberen we een ervaringsgerichte inspiratiebron te zijn voor allerlei wetenschappelijk onderzoek en proberen we de stem van de ouders zelf luider te laten horen.

Maar ook met allerlei andere organisaties zoals Huizen van het Kind, de Gezinsbond of teams voor palliatieve zorg werken we regelmatig samen of zetten we projecten op.

‘Altijd wij’

Sinds mei 2021 hebben we samen met acht andere organisaties de nieuwe portaalwebsite ‘Altijd wij’ gelanceerd. We hebben de handen in elkaar geslagen met andere grote en kleine initiatieven die een gratis aanbod ontwikkelen als ondersteuning bij het verlies van een kind. Op deze website vind je een mooi overzicht van de beschikbare initiatieven die kunnen helpen na het verlies van een kind(je).

Het gaat om een overzicht van het gratis, ervaringsgericht aanbod in Vlaanderen. We zijn blij dat ook dit mee vanuit de ouders zelf is gegroeid, want we deden een beroep op hen voor de naam en het logo van dit nieuwe initiatief. Kristel Dedoncker maakte het prachtige design van de huisstijl van de portaalwebsite.

Heb je zelf ook een gratis initiatief om gezinnen te ondersteunen en wil je graag toegevoegd worden? Stuur ons even een mailtje voor meer info.

terug