De stem van ouders

Als Berrefonds komen wij elke dag in contact met ouders die een kind verliezen. Dankzij een samenwerking met alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel en alsmaar meer politiediensten kunnen we alle gezinnen in de eerste uren na hun verlies een gratis Koesterkoffer aanbieden.

Deze Koesterkoffer is de toegangspoort naar een steeds bredere waaier aan gratis dienstverlening om gezinnen en hun ruime omgeving in de weken, maanden en jaren na hun verlies met warmte te omringen. Wij willen als Berrefonds ook de spreekbuis zijn van al deze duizenden gezinnen, wij willen hun stem luider laten klinken en de maatschappij inspireren om beter om te gaan met dit grote verdriet.

Soms doen we dat ook letterlijk, door ouders rechtstreeks om hun mening te vragen. We hielden de eerste keer een enquête bij ouders in februari 2023 in het kader van ons tweejaarlijks symposium ism. KDG Hogeschool. De resultaten bevestigden voor ons dat er nog veel werk aan de winkel is en dat we vooral elke dag onze uiterste best moeten blijven doen voor gezinnen met verdriet.

We zullen deze bevraging vanaf nu jaarlijks herhalen om op die manier meer data te verzamelen en evoluties en nieuwe noden tijdig op te merken.

Benieuwd naar de resultaten?

Je kan hier een pdf downloaden.
Let wel, deze data zijn eigendom van Berrefonds vzw. Je mag ze gerust gebruiken als onderzoeksbron, maar alleen met een verwijzing naar Berrefonds. Heb je vragen over de data? Contacteer ons dan even.

terug