Warm contact

De manier waarop ouders van een overleden kind worden geholpen doet er écht toe.
In ons boek ‘Het rouwt in jou’ delen we heel wat tips en inzichten. Hier zetten we nog graag enkele heel concrete zaken op een rijtje die je kunnen helpen in het eerste contact met ouders:

 • Zorg voor warmte in je stem en lichaamstaal
 • Formuleer geen adviezen over hoe om te gaan met het verdriet
 • Opgelet met vergelijkingen en woordgebruik
 • Wees niet bang om verdriet te benoemen of je medeleven te uiten.
 • Vermijd al te holle zinnen of clichés zoals ‘veel sterkte’ of ‘innige deelneming’
 • Je mag ouders gerust bevestigen als mama of papa van een kindje*
 • Je mag het gerust aangeven als je geen woorden kunt vinden.
 • Geef duidelijke informatie
 • Erken dat het moeilijk is om in zo’n omstandigheden met administratie bezig te zijn en maak het zo eenvoudig mogelijk.
 • Wens hen bij het afsluiten van het gesprek nog veel troost, warmte en steun.
 • Zet de deur open voor vragen en geef je naam mee als aanspreekpunt.
 • Is een herhaalafspraak nodig? Probeer er dan voor te zorgen dat ouders door dezelfde collega worden geholpen, zodat ze niet opnieuw hun hele verhaal moeten doen.
 • Erkenning is cruciaal voor ouders van een stilgeboren baby en vaak zit dat ook in het noemen van de naam van een kind*.
 • In een wachtzaal zitten tussen anderen die een geboorte komen aangeven of een andere heuglijke gebeurtenis komen vastleggen, kan erg pijnlijk zijn. Hou hier in de mate van het mogelijke rekening mee of erken dat dit moeilijk is.
 • Denk eventueel na om vanuit de gemeente een extraatje te voorzien als klein troostcadeautje bij aangifte van een stilgeboren baby of overlijden van een kind. Dat kan een kaartje zijn met een mooi tekstje, een kaarsje, … Of doe jaarlijks één communicatie vanuit de stad/gemeente met alle namen van overleden kinderen.
 • Zorg dat je goed op de hoogte bent van dienstverlening in de buurt van o.a.. Huizen van het kind, sterrenregister, wereldlichtjesdag, sterretjesweide, … zodat je ouders ook iets kan bieden of antwoorden op vragen.
 • Probeer ouders van een overleden baby ook te betrekken in evenementen zoals de aanplanting van een geboortebos of andere initiatieven. Wees daarbij steeds zorgvuldig en warm in je communicatie en omkadering.

  Geïnspireerd door deze tips? Bekijk dan zeker ook het warm webinar waarin er nog meer voorbeelden gegeven worden en dieper wordt ingegaan op bovenstaande.
Deze ‘Bingo van foute uitspraken’ komt uit het boek ‘Het rouwt in jou’.
terug