Sterrenregister

Voor ouders van een stilgeboren baby is het vaak ontzettend belangrijk om op een of andere manier een aangifte te kunnen doen van hun baby bij de burgerlijke stand van hun stad of gemeente. Gezien er vrij complexe wetgeving is over de erkenning en inschrijving van een stilgeboren kindje, is dat jammer genoeg niet altijd mogelijk. Daarom werd in de stad Oostende in mei 2023 het allereerste sterrenregister ingevoerd.

Dit sterrenregister is er voor alle sterrenkindjes, ongeacht zwangerschapsduur. Dus ook zij waarvoor al een officiële akte van levenloos geboren kind is opgemaakt.

Ouders mogen vrij de naam kiezen, zonder beperking. Er is ook geen beperking in tijd, een inschrijving in het Sterrenregister kan dus bijvoorbeeld ook voor kindjes die decennia geleden werden geboren.

Ouders moeten ook geen ‘bewijs’ tonen om hun kindje te kunnen registreren, soms is dit er immers niet bij het verlies van een jonge zwangerschap.

Er is best wel een link met de stad of gemeente (geboorteplaats van kindje of ouders).

Na inschrijving ontvangen de ouders een bewijs van inschrijving in het sterrenregister. Hoe deze is vormgegeven of hoe deze wordt bezorgd is de vrije keuze van de stad of gemeente. Deze inschrijving heeft geen juridische waarde, maar wel een enorme symbolische waarde.

Heel wat steden en gemeenten gaven intussen gehoor aan de oproep om ook een Sterrenregister uit te werken. We geven hier graag een overzicht. We zorgen voor een maandelijkse update, staat jouw gemeente of stad nog niet in de lijst en is er wel een sterrenregister? Mail dan even naar info@berrefonds.be, dan nemen we de stad of gemeente mee bij de volgende update.

vzw Boven De Wolken maakte een voorbeeld van een uittreksels uit het sterrenregister, maar het staat elke stad of gemeente vrij om dit helemaal in de eigen huisstijl en volgens de eigen richtlijnen op te maken.

terug