Lang zal je leven

Lang zal je leven.
Misschien niet meer hier, maar wel in ons hart.

Het Berrefonds is er al sinds 2009 voor al die families en hulpverleners die te maken krijgen met het verlies van een kind.

Wij vieren deze maand onze verjaardag en kunnen met trots zeggen dat we al dertien jaar ondersteuning bieden aan iedereen die geconfronteerd wordt met het verlies van een kind.

Onze werking is heel breed en amper samen te vatten in enkele bullets, maar we proberen het toch:

  • In 2021 schonken we 1276 Koesterkoffers na het overlijden van een kind.
  • We werken samen met 97% van de ziekenhuizen met een materniteit in Vlaanderen en Brussel.
  • Ook scholen, politiediensten en parket, welzijnswerkers en andere professionals kunnen bij ons terecht.
  • We organiseren veilig en warm lotgenotencontact in Koesterhuis Antwerpen, Koesterhuis Kortrijk of op ons online platform Glinsterhulp.
  • Wij delen onze ervaringsgerichte expertise via deze uitgebreide website, sociale media, e-mail, telefoon,…. We proberen voor iedereen bereikbaar te zijn die daar nood aan voelt.
  • We organiseren deugddoende evenementen, kunnen rekenen op meer dan 450 lieve vrijwilligers en doen regelmatig acties om iedereen te inspireren om beter om te gaan met verdriet.
  • We schreven al boeken en hebben een eigen webshop vol hartverwarmende troostcadeautjes.

Onze toekomstplannen en ambities reiken nog ver!
De werking van onze vzw steunt bijna volledig op giften.
Ook jij kan dus het verschil maken voor gezinnen met verdriet.

Wil je graag meer doen en ons op een duurzame manier blijven helpen?
Vanaf 5 EUR per maand kan je een held van het Berrefonds worden!
Je gift verloopt eenvoudig via domiciliëring en je krijgt automatisch een jaarlijks fiscaal attest.

Elke held zorgt met zijn of haar bijdrage voor de warme ondersteuning van één nieuw gezin.
Jouw bijdrage maakt dus heel concreet een groot verschil.

Het Berrefonds. Want we kennen allemaal wel iemand die een kind verloor.

terug