Opgroeiend kind

Bij het overlijden van een opgroeiend kind komen er heel wat praktische zaken kijken. Zo zijn er tal van diensten die moeten worden ingelicht betreffende het overlijden. Denk aan de bank voor het stoppen van een spaarrekening, de mutualiteit enz…

Afsluiten spaar- en/of zichtrekening

Als je kind al een spaar- en/of zichtrekening had, zal de bank deze rekening(en) blokkeren.

Om de rekening te deblokkeren is een attest van erfopvolging nodig. De erfgenamen zijn wettelijk vastgelegd. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid (https://www.vlaanderen.be/erfenis). Voor een minderjarige zal het vaak zo zijn dat ouders, broers en/of zussen erfgenamen zijn.

Als alle erfgenamen meerderjarig zijn, kan je dikwijls gratis een attest van erfopvolging ontvangen via de kantoren van Rechtszekerheid (https://www.vlaanderen.be/attest-of-akte-van-erfopvolging).

Als er minderjarige erfgenamen zijn, dient dit opgesteld te worden door een notaris (ongeveer 400 euro kosten, soms afhankelijk van het aantal erfgenamen). Daarnaast is ook een verzoekschrift naar het vredegerecht nodig (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht). Het gaat om het verzoekschrift tot aanvaarden nalatenschap voor een minderjarige. De vrederechter voorziet vervolgens in de rechterlijke machtiging tot het aanvaarden van de nalatenschap voor een minderjarige. Na deze machtiging kan de notaris het attest van erfopvolging afleveren.

Het is toegelaten om het bedrag op de geblokkeerde rekening(en) te gebruiken voor het betalen van de begrafeniskosten. Gewoonlijk dien je de factuur dan aan de betreffende bank aan te bieden en betalen zij de factuur (volledig of gedeeltelijk, afhankelijk van de beschikbare som) rechtstreeks aan de begrafenisondernemer. Op die manier kan je eventueel de hoger beschreven administratieve beslommering met de bijhorende kosten vermijden.

Tenslotte verwacht de Vlaamse overheid ook een aangifte van nalatenschap (https://www.vlaanderen.be/erfbelasting/de-aangifte-van-nalatenschap). Dit kan je zelf doen via de online tool: https://www.vlaanderen.be/erfonline.

Kinderbijslag

Bij het overlijden van een opgroeiend kind stopt helaas ook de uitbetaling van het basisbedrag/ kindergeld. Deze stopzetting zal automatisch worden doorgevoerd, omdat het overlijden van je kind automatisch door het kadaster naar het dossier Groeipakket wordt doorgestuurd. Als ouders moet je dus zelf geen contact opnemen met de uitbetaler of documenten doorsturen.

Het recht op kindergeld dooft uit op het einde van de maand waarin je kind(je) is overleden. De laatste uitbetaling gebeurt nog omstreeks de 8e van de daaropvolgende maand.

Mutualiteit

We vullen dit zo snel mogelijk aan

terug