Levend geboren baby

Je bent altijd – vanaf 180 dagen zwangerschap – verplicht om de geboorte van een levend kind aan te geven op de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Het overlijden geef je aan op de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, het is best mogelijk dat dit op een andere plek is doordat je baby bijvoorbeeld naar een ander, meer gespecialiseerd ziekenhuis werd gebracht.

De melding van overlijden kan door de ouders gebeuren,
maar meestal zorgt de begrafenisondernemer hiervoor.
Bij de melding wordt hem een toelating tot vervoer en
begrafenis of crematie uitgereikt.

Als de geboorteaangifte samen met de aangifte van het overlijden wordt gedaan, dan wordt het kindje meteen ingeschreven in het overlijdensregister.

Een levend geboren baby zal bij overlijden alle rechten en plichten moeten nakomen. Zo ben je bij overlijden wettelijk verplicht het kindje te begraven of te laten cremeren . Je hebt recht op bevallingsverlof (moederschapsrust) en een aantal andere sociale tegemoetkomingen zoals het startbedrag.

terug