Ziekteverlof

Omdat het verlies van een kind(je) een zeer ingrijpende gebeurtenis is, blijven veel ouders na het overlijden enige tijd thuis. Iedereen is hierin uniek en gaat op een ander tijdstip opnieuw aan het werk.

Na verlies van een baby

Bij het verlies van een baby heb je als ouder – in bepaalde gevallen – recht op moederschapsrust of vaderschapsverlof en rouwverlof. Voor ouders die extra tijd nodig hebben of hier geen beroep op kunnen doen omwille van de zwangerschapstermijn, is er meestal de mogelijkheid om ziekteverlof op te nemen. Dit wordt vaak in korte periodes voorgeschreven omdat je arts, meestal de huisarts, je toestand nauw wil opvolgen.

Na verlies van een opgroeiend kind

Bij het verlies van een opgroeiend kind hebben ouders enkel recht op drie dagen rouwverlof. Dit in de veronderstelling dat het kind(je) gestorven is buiten de moederschapsrust. Deze dagen zijn op te nemen tussen de datum van het overlijden en de dag van de begrafenis of afscheidsdienst. Vaak dekt dit zelfs niet de periode tussen overlijden en afscheid. Prehistorisch dus! Ouders hebben daarom enkel de mogelijkheid om terug te vallen op ziekteverlof.

Veel ouders kampen dan met een schuldgevoel omdat ze steeds moeten ‘bedelen’ om extra dagen, die ze ongelofelijk hard nodig hebben. Soms loopt dit goed en soms niet. Ook voor werkgevers is dit vaak niet eenvoudig omdat ze je bij zo’n wekelijkse verlening niet kunnen vervangen. Dit alles legt dus vaak veel druk op ouders en is een belangrijke bron van extra stress.

Wij zijn er als Berrefonds van overtuigd dat je als ouder ruimte moet krijgen om zelf aan te voelen wat je nodig hebt – er zijn zeker ook ouders die liefst heel snel weer aan de slag gaan omdat het hen net helpt om weer in een zo normaal mogelijk leven te stappen. Daarom vinden wij als organisatie het zeer beperkte rouwverlof in België een groot probleem. Ouders hebben bij het overlijden van hun kind . Dat is veel te weinig.

Op die manier is ziekteverlof – zelfs in een formule van week per week – voor veel ouders de enige, stresserende uitweg. Meestal kiezen ouders daarna voor een formule van progressieve tewerkstelling.

terug