Vaderschapsverlof

Vaders hebben bij de geboorte van een kind recht op 20 werkdagen vaderschapsverlof. Het aantal dagen vaderschapsverlof blijft hetzelfde bij een meerling. Ook bij de geboorte van een stilgeboren baby heeft een vader het recht om dit vaderschapsverlof op te nemen.

Dit verlof moet opgenomen worden binnen de vier maanden na de bevalling. Je kan de 20 dagen in één keer opnemen of spreiden. Jammer genoeg geldt ook hier de regel dat je alleen recht hebt op vaderschapsverlof na een zwangerschap van minimaal 180 dagen of 26 weken. Anders val je terug op ziekteverlof.

Wie gebruik maakt van het vaderschapsverlof, behoudt gedurende de eerste drie dagen zijn loon. De volgende 17 dagen worden betaald door het ziekenfonds. Voor statutaire ambtenaren geldt een andere regeling: zij krijgen slechts vier dagen vaderschapsverlof.

Ook als zelfstandige kan je tijdelijk je beroepsactiviteit onderbreken na de geboorte van je kindje. Je hebt recht op 20 dagen als je kindje geboren is sinds 1 januari 2021. Tijdens die periode krijg je een uitkering van je socialeverzekeringsfonds.

terug