Vaderschapsverlof

Vaders hebben bij de geboorte van een kind recht op tien werkdagen vaderschapsverlof. Het aantal dagen vaderschapsverlof blijft hetzelfde bij een meerling. Ook bij de geboorte van een stilgeboren baby heeft een vader het recht om dit vaderschapsverlof op te nemen.

Dit verlof moet opgenomen worden binnen de vier maanden na de bevalling. Je kan de tien dagen in één keer opnemen of spreiden. Jammer genoeg geldt ook hier de regel dat je alleen recht hebt op vaderschapsverlof na een zwangerschap van minimaal 180 dagen of 26 weken. Anders val je terug op ziekteverlof.

Wie gebruik maakt van het vaderschapsverlof, behoudt gedurende de eerste drie dagen zijn loon. De volgende zeven dagen worden betaald door het ziekenfonds. Voor statutaire ambtenaren geldt een andere regeling: zij krijgen slechts vier dagen vaderschapsverlof.

terug