Progressieve tewerkstelling

Wil je, na een periode van ziekteverlof, opnieuw aan het werk maar ben je bang dat het misschien nog niet zal lukken? Bij dit soort twijfels is de formule van progressieve tewerkstelling vaak een goede tussenoplossing. Het is doorgaans een betere keuze dan je werkregime te verlagen. In deze formule kan je je arbeidstijd geleidelijk aan opbouwen. Je gaat een aantal uren of dagen werken voor een loon, terwijl je voor de niet-gewerkte uren of dagen een uitkering ontvangt. Het is je (huis)arts die deze formule moet aanvragen bij de mutualiteit. Hou er rekening mee dat een extra bezoek aan de controlearts standaard is.

Je kan een gedeeltelijke werkhervatting aanvragen voor:

  • je vroegere beroepsactiviteit
  • een zelfstandige activiteit in bijberoep
  • een andere job, bijvoorbeeld in een ander bedrijf.

De toestemming van je mutualiteit voor dit regime van progressieve werkhervatting is na positief advies van de controlearts maximaal twee jaar geldig. Je kan binnen die periode een eventuele verlenging aanvragen. Je krijgt zelf een attest waarop je werkgever elke maand je werkelijke prestaties moet aanvullen. Je werkgever moet natuurlijk ook akkoord gaan met je gedeeltelijke werkhervatting.

Je uitkering

Bij gedeeltelijke werkhervatting wordt je ziekte-uitkering opnieuw berekend. Het aantal uren dat je presteert in verhouding tot een voltijdse werknemer geeft het percentage waarmee je uitkering wordt verminderd. Er is wel een vrijstelling van 20%. Dat betekent dat als je max. 20% van een fulltime regime werkt, je uitkering gewoon behouden blijft samen met je loon. Werk je meer dan 20%, dan heeft dit wel impact op je uitkering, maar ook hier blijft die vrijstelling van 20% behouden. Concreet: werk je halftijds, dan gaat je uitkering met 30% omlaag (50% -20%).

Als je een zelfstandig bijberoep uitvoert tijdens je arbeidsongeschiktheid, verandert je uitkering niet gedurende de eerste 6 maanden. Daarna wordt je uitkering met 10 % verminderd. Vanaf het 4de jaar na het jaar van je toestemming, wordt je uitkering opnieuw berekend.

Invloed op je belastingen

Op je uitkering wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als je zowel een uitkering als een loon ontvangt, krijg je dus een hogere belastingfactuur. Dat kan je vermijden door je belastingen volledig of deels op voorhand te betalen. Alle praktische informatie over hoe je voorafbetalingen op je belastingaangifte doet, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Gedeeltelijke werkhervatting stopzetten

Wil je dit regime van progressieve tewerkstelling graag stopzetten? Dat kan, meestal in overleg met je (huis)arts. Het volstaat om een seintje te geven aan je mutualiteit.

terug