Ouderschapsverlof

Voor veel ouders betekent ouderschapsverlof zorg kunnen dragen voor élk kind in hun gezin. Maar de huidige wetgeving bepaalt dat je je ouderschapsverlof verliest als je kind* overlijdt. Iets wat natuurlijk op heel wat onbegrip stuit bij vele ouders …
Omdat ook wij dit niet begrijpen, vroegen we wat meer uitleg aan de bevoegde instanties.

Ouderschapsverlof is een heel specifiek verlof dat wordt toegekend om tijd te kunnen doorbrengen en zorg te kunnen dragen voor één specifiek kind. Het wordt gezien als een opvoedingsondersteunende maatregel, waarbij de overheid ouders faciliteert om het meest kostbare aan een kind te kunnen geven, namelijk tijd. De wetgever legt daarbij heel strikte beperkingen op wat betreft de leeftijd van het kind, de anciënniteit en het beroepsstatuut van de ouder, het akkoord van de werkgever, …

In dat kader begrijpen wij de visie van de overheid om het recht op ouderschapsverlof ook echt te koppelen aan een specifiek kind. Dat is ook de reden waarom je bij het aanvragen van het verlof moet opgeven voor welk kind je dit opneemt. Die koppeling aan een specifiek kind heeft jammer genoeg ook als gevolg dat het overlijden van een kind ook meteen een einde stelt aan het recht op ouderschapsverlof.

Dat neemt niet weg dat wij absoluut begrijpen dat ouders die een kind verloren hebben, nood hebben aan ruimte, tijd en begrip om te rouwen. We hopen daarom heel hard mee met jullie dat er toch wat beweging of verandering kan komen rond deze wetgeving.

terug