Moederschapsrust

Je hebt helaas pas recht op moederschapsrust na 180 dagen zwangerschap (26 weken). Als je je kind(je) daarvoor verliest, val je terug op ziekteverlof. Dit zal voor de eerste dagen of weken voorgeschreven worden door je gynaecoloog. Daarna kan je huisarts je verder thuis schrijven om te rusten en je verdriet te verwerken. Er is Ă©Ă©n uitzondering, als je voor een zwangerschapsduur van 180 dagen bevalt van een levend geboren kind, zelfs al is dat slechts enkele minuten, geeft dat je ook recht op moederschapsrust.

Moederschapsrust is steeds opgebouwd uit 15 weken: 

  • Prenataal verlof (of zwangerschapsverlof): max. zes weken, waarvan Ă©Ă©n week verplicht voor de bevalling, die je verliest als je vroeger dan verwacht bevalt.
  • Postnataal verlof (of bevallingsverlof): negen verplichte weken na de geboorte.
  • Bij een meerling gaat het om max. zeven weken prenataal verlof.

Opname van het kindje in het ziekenhuis

Moet de baby meteen na de geboorte meer dan zeven dagen in het ziekenhuis blijven, kan de bevallingsrust verlengd worden met een duur gelijk aan het aantal opnamedagen. Deze verlenging kan tot max. 24 weken. Moet je baby bijvoorbeeld 21 dagen na de geboorte in het ziekenhuis blijven dan wordt je moederschapsrust verlengd met 14 dagen. Deze regel is ook geldig als je kindje tijdens de ziekenhuisopname overlijdt.

De bescherming tegen ontslag blijft lopen tot Ă©Ă©n maand na je volledige postnatale rust.

Moederschaprust aanvragen

  • Met het formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van het ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen staat dit formulier op hun website.
  • Of met het attest ‘Aanvraag tot moederschapsrust’  uit het zwangerschapsboekje.

Laat het formulier of het attest invullen door de arts of vroedvrouw. Stuur het uiterlijk twee dagen na het begin van je moederschapsrust naar je mutualiteit.

Begin je terug te werken? Vergeet dan zeker het bewijs van werkhervatting niet aan je mutualiteit te bezorgen. En weet dat er mogelijkheden zijn voor progressieve tewerkstelling.

terug