Thuisopbaring

Zoals zo vaak in de filosofie van het Berrefonds: ook dit is een heel individuele keuze. Er is geen ‘juiste’ manier van afscheid nemen van je kind. Er is alleen een persoonlijke, unieke manier die bij jullie gezin past.

Thuisopbaring is eigenlijk een heel oude gewoonte die in onbruik is geraakt, maar stilaan terug voorkomt. Het lichaam van je baby of kind wordt dan, meestal in de woonkamer of eigen kamer, opgebaard. Sommige ouders putten troost uit een thuisopbaring omdat hun kind nog even heel dichtbij is en je het nog kan knuffelen en tonen. Een thuisopbaring staat los van de plaats van overlijden. Dit wil zeggen dat je je baby of kind perfect na het overlijden in het ziekenhuis of instelling naar huis kan laten komen om zo nog enkele dagen samen te zijn.

Een thuisopbaring kan ook enkele voordelen bieden. Zo moeten jullie als ouders geen rekening houden met de openingsuren van een funerarium of crematorium. Je kan zelf beslissen wanneer iemand je kind kan komen groeten en je kan je nog alle tijd nemen om enkele laatste herinneringen vast te leggen zoals afdrukjes, foto’s enz. Het geeft jullie vooral de mogelijkheid om in vertrouwde ‘eigen’ omgeving, op eigen tempo, afscheid te nemen. Verschillende deskundigen zijn zelfs van mening dat thuis opbaren een positieve bijdrage heeft in het rouwproces.

Broertjes en zusjes

Sommige gezinnen geven aan dat een thuisopbaring eigenaardig genoeg een fijne ervaring was. Ook voor andere kinderen in het gezin is het een heel concrete manier van afscheid nemen. Ze kunnen nog hun broertje of zusje nog betasten, vasthouden, iets tegen vertellen en stilaan wennen aan het feit dat dood zijn niet hetzelfde is als slapen.

Geurkaarsjes

Als een lichaam overleden is, gaat het doorheen een heel proces. Het kan soms zijn dat er daarbij een specifieke geur vrijkomt. Er zijn technieken zoals oa. koelen waardoor hier meestal niets van te merken is. Sommige ouders geven aan dat ze zich veiliger voelen als er in huis enkele geurstokjes of geurkaarsjes staan. Zo moeten ze zich zeker geen zorgen maken.

Praktisch

Je bespreekt de mogelijkheden best met je begrafenisondernemer. Hij of zij heeft hier ervaring mee en zal je deskundig adviseren. Een kind kan op verschillende manieren thuis worden opgebaard. Weet wel dat als thuis opbaring je wens is, dat je hiermee rekening houdt bij je keuze van begrafenisondernemer. Niet iedereen heeft de mogelijkheid in zijn gamma en de expertise.

Een bed- of kistkoeling

Bij een bed of kistkoeling wordt er koeling voorzien onder of rond het lichaam. Indien dit elektrisch gaat maakt dit soms wel lawaai en kan het als storend ervaren worden. Andere technieken laten het lichaam natuurlijker aanvoelen maar zijn beperkter in opbaartijd.

terug