Autopsie

Een woord ‘autopsie’ doet heel veel ouders huiveren. Jammer genoeg zal er in veel gevallen bij het overlijden van een kind(je) toch een autopsie worden aangeraden of zelfs verplicht zijn.

Overleden baby tijdens de zwangerschap.

Indien een baby overlijdt tijdens de zwangerschap willen artsen en ook ouders graag weten wat hiervan de mogelijke oorzaak kan zijn. Een autopsie kan dan soms wel uitsluitsel geven. Het kan iets vertellen over eventuele herhalingskans.

Bij een baby gebeurt een autopsie meestal in het ziekenhuis waar hij of zij geboren is. Meestal wordt ze uitgevoerd in de eerste werkdag na het overlijden. Indien ouders graag hun baby langer bij zich houden, kan er een uitzondering op gemaakt worden als het protocol van het ziekenhuis dit toelaat.

Zo’n autopsie is vaak een heel moeilijk moment voor veel ouders. Het kan helpen om je vragen en twijfels te delen met de arts of andere professionals. Het resultaat van een autopsie kan verhelderend zijn. Bij het verlies van een baby tijdens de zwangerschap kan een autopsie bijvoorbeeld erfelijke ziektes in kaart brengen en die informatie kan heel belangrijk zijn voor een eventuele volgende zwangerschap. Weet wel dat, ondanks een grondig onderzoek, soms geen reden van overlijden wordt gevonden.

Na de autopsie is er altijd nog de mogelijkheid om zelf afscheid te nemen van je kind(je). En je hebt, na enkele weken, ook recht op een uitgebreid nagesprek. Bij een baby zal dit gesprek plaatsvinden in het ziekenhuis met een team van artsen. Dit kan heel confronterend zijn, maar ouders geven ons aan dat het soms ook een opluchting is om meer informatie te krijgen en over hun baby te praten. Omdat dit vaak een heel emotioneel gesprek is, raden we aan om het rustig voor te bereiden en al je vragen op voorhand op papier te zetten.

Autopsie bij plots overlijden van opgroeiend kind.

Een plots overlijden van een opgroeiend kind, buiten verkeersongelukken gerekend, wordt bij wet steeds aanzien als een verdacht overlijden. Dit is voor veel ouders een heel moeilijk gegeven. Buiten een verplichte autopsie om de omstandigheden van overlijden te onderzoeken is er vaak ook een politioneel onderzoek aan verbonden. Ouders geven aan dat dit vaak als heel traumatisch wordt ervaren.

Bij een opgroeiend kind heb je ook steeds recht op een nagesprek met de arts die de autopsie uitvoerde. Weet dat dit soms 6 maanden kan duren alvorens resultaten worden vrijgegeven. En je mag, onder begeleiding, het politierapport over het overlijden van je kind altijd inkijken. Normaal gezien worden deze opties je spontaan aangeboden, aarzel niet om er actief naar te informeren als dat niet zo is en je er nood aan hebt. De dienst slachtofferonthaal van het parket is dan vaak het aanspreekpunt om ouders te begeleiden en te informeren over resultaten en bevindingen.

Een autopsie van een kind dat stierf aan de gevolgen van een slepende ziekte is geen verplichting. Praat er zeker over met de arts of bijkomend onderzoek nog essentiële info aan het licht kan brengen.

terug