Startbedrag & basisbedrag

Startbedrag

Bij de geboorte van een kindje boven de 26 zwangerschapsweken heb je als ouder recht op een startbedrag, het vroegere kraamgeld. Ook als je kindje stil geboren wordt, heb je hier recht op.

Vanaf 2019 spreken we in Vlaanderen van een ‘Groeipakket’. Hierin zitten onder meer het startbedrag (de vroegere kraamgeld/geboortepremie) en het basisbedrag (de vroegere kinderbijslag) vervat. Het startbedrag is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte. Dat bedrag is voor elk kind gelijk en bedraagt 1.167,33 EUR.

Net zoals alle andere zaken zijn je rechten ook hier gekoppeld aan de zwangerschapsduur. Voor een kindje dat dood geboren wordt na zes maanden zwangerschap (180 dagen of 26 weken) heb je recht op het startbedrag. Voor de aanvraag heb je de akte van aangifte van een levenloos kind nodig. Indien je tijdens je zwangerschap nog geen startbedrag had aangevraagd, moet je dit zelf nog doen. Je hebt tijd tot vijf jaar na de geboorte.

Aanvragen van een startbedrag (kraamgeld) doe je:

  • bij de uitbetaler van je huidig groeipakket (als je al kinderen hebt)
  • bij een uitbetaler naar keuze (als je nog geen andere kinderen hebt)

FONS (publieke uitbetaler) en de private uitbetalers Infino, My Family, Kidslife en Parentia zijn de vijf nieuwe uitbetalers vanaf 2019. Iedere uitbetaler betaalt, zoals al het geval was in de ‘oude’ kinderbijslagregeling, dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in hun dienstverlening. Let op, alle websites en formulieren van deze uitbetalers zijn gebaseerd op ‘babygeluk’ en ‘happy moments’, haal dus even diep adem voor je je aanvraag in orde brengt (of vraag iemand uit je omgeving om dit voor jou te doen, zodat je de confrontatie niet hoeft aan te gaan).

Kinderbijslag/ basisbedrag

Als je kindje stil geboren wordt of sterft binnen de eerste maand na de geboorte, heb je geen recht op een basisbedrag (vroegere kinderbijslag), behalve als je kindje toevallig op de eerste dag van de maand geboren werd. Je moet dit altijd apart aanvragen op basis van een origineel uittreksels uit de geboorteakte. Hier vind je meer informatie over specifieke situaties die jou misschien kan helpen.

Bij het overlijden van een opgroeiend kind stopt helaas ook de uitbetaling van het basisbedrag/ kindergeld. Deze stopzetting zal automatisch worden doorgevoerd, omdat het overlijden van je kind automatisch door het kadaster naar het dossier Groeipakket wordt doorgestuurd.  Als ouders moet je dus zelf geen contact opnemen met de uitbetaler of documenten doorsturen.

Het recht op kindergeld dooft uit op het einde van de maand waarin je kind(je) is overleden.  De laatste uitbetaling gebeurt nog omstreeks de 8e van de daaropvolgende maand.

terug