Ik doe een gift

Wanneer ouders een kind verliezen, is dit het begin van een levenslange zoektocht. Een zoektocht om het verlies te verweven in de rest van het leven. Het gaat daarbij niet om het leven zonder kind(je), maar om een leven mét de herinnering en warme liefde voor dat kind(je) dat niet meer fysiek bij ons is. Het Berrefonds zet zich elke dag met hart en ziel in om die zoektocht te ondersteunen. En we maken er een erezaak van dat onze Koesterkoffers, inloopdagen, praatgroepen, 1-op-1 ondersteuning,… gratis zijn en blijven. Onze werking steunt bijna volledig op giften en het harde werk van honderden vrijwilligers. Wil jij ons helpen?

Eenvoudig en snel schenken

De snelste manier om ons te helpen is door een gift op de rekening van VZW Het Berrefonds. Op die manier gaat elke geschonken euro rechtstreeks naar onze werking. Om je een idee te geven met een gift van 80 EUR kan je een grote Koesterkoffer schenken, met 40 EUR kunnen we ouders ondersteunen met een kleine Koesterkoffer. Wil je onze werking graag steunen?

Dan is elke gift welkom via ons rekeningnummer BE11 9731 1320 0448. (BIC code: ARSPBE22)
We kunnen als vzw zelf voorlopig nog geen fiscale attesten uitreiken.

Heb je – voor giften vanaf 40 EUR – wel graag een fiscaal attest?
Dan kan je storten voor onze vzw via de Koning Boudewijnstichting op BE10 0000 0000 0404
met als gestructureerde mededeling 016/0930/00016. Je kan ook deze link volgen om online je gift bij de KBS over te maken.

Jouw gift wordt overgeschreven naar de rekening van het ‘Fonds Vrienden Van het Berrefonds’ dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Nadat het Berrefonds een projectaanvraag indient, worden de financiële fondsen hiervoor van die rekening naar het Berrefonds overgeschreven.

Ook via ons handige donatieplatform kan je snel en eenvoudig een gift doen voor het Berrefonds, met fiscaal attest.

LET WEL: De KBS kan vanaf 01/01/2024 enkel nog fiscale attesten uitreiken voor Belgische giften.

terug