Visie en missie

Het Berrefonds heeft een duidelijke visie en missie. Als toegankelijke organisatie die kan rekenen op een brede basis van vrijwilligers en ambassadeurs hebben we deze visie en missie samen met hen uitgeschreven. Het vormt ons kompas.

Het Berrefonds biedt ondersteuning aan ouders en families van kinderen die overlijden tijdens de zwangerschap, na de geboorte en of tot de leeftijd van 12 jaar. Mentale, maatschappelijke en fysieke ruimte creƫren voor rouw en verdriet, het koesteren van het overleden kind en de nazorg staan centraal. We willen met een laagdrempelig, toegankelijk en gratis aanbod verdriet en rouw bespreekbaar maken en inzetten op een respectvolle benadering van elke ouder als uniek individu. Het werkingsgebied van het Berrefonds strekt zich uit over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ondersteuning vertrekt vanuit het aanbieden van een Koesterkoffer die als middel ingezet wordt om rouw te faciliteren en verdriet gaandeweg te verweven in het verdere leven. Om verbinding te creƫren binnen het gezin, om zorg te dragen voor ouders en hun entourage en de deur te openen naar het brede aanbod van nazorg.

Tevens helpt de inhoud van de Koesterkoffer het kind zichtbaar te maken naar de buitenwereld en verdriet en gemis bespreekbaar te maken met iedereen rondom de familie. Ook het sociaal netwerk van het getroffen gezin is welkom bij het Berrefonds. Het biedt hen eveneens ruimte om hun gevoel van machteloosheid zinvol vorm te kunnen geven en mee te participeren in de rouw van de ouders en het gezin.
De Koesterkoffer biedt de zorgverleners een houvast en structuur om op een respectvolle en authentieke manier de getroffen families tegemoet te treden.

Daarnaast wil het Berrefonds graag een forum zijn waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Via het aanbod van praatgroepen, verschillende evenementen en de warme thuishaven in een Koesterhuis van het Berrefonds zorgen we voor een veilige en zorgzame context waar iedereen zichzelf kan zijn.

We vinden het belangrijk om in een positief klimaat ouders te empoweren en meer te laten geloven in hun eigen veerkracht en weerbaarheid. Hierbij kunnen lotgenoten als ervaringsdeskundigen een zeer belangrijke rol vervullen. Zij kunnen elkaar aanzetten en stimuleren om hun leven opnieuw trachten in balans te krijgen en op zoek te gaan naar een andere zingeving na het verlies. Dit is mogelijk vanuit een authentieke en kwetsbaar open houding met respect voor het anders-zijn van elk individu. Iedereen verwerkt verdriet op een eigen unieke manier. Elk verhaal telt.

In een rouwproces is verbinding cruciaal om te kunnen reflecteren op je situatie Ć©n om niet in eenzaamheid te verglijden. Deze verbinding helpt mensen in rouw om zich te (her)socialiseren. Vrijwilligerswerk bij het Berrefonds steunt volledig op bezieling en passie.

Lotgenoten en niet-lotgenoten gaan samen hand in hand om elkaar te leren waar de gevoeligheden liggen en hoe we samen beter met verdriet en gemis kunnen omgaan. Zo willen we inspirerend werken om rouw en verdriet beter bespreekbaar te maken in de maatschappij. Daarbij komt dat lotgenoten binnen het vrijwilligerswerk een therapeutisch en helend effect ervaren. Als lotgenoot vrijwilligerswerk doen voor het Berrefonds is samen verdriet delen.

Dankzij het delen van expertise vanuit de ervaring als lotgenoot en/of als zorgverlener blijven we ons verder ontwikkelen en heruitvinden. ‘Learning is experience’, dixit Einstein. We brengen eigen ervaringsdeskundigheid d.m.v. EBP (Evidence Based Practice) binnen in wetenschappelijke onderzoeken en voeden de wetenschappers met onze eigen ervaringen en vice versa. Vanuit de idee dat taboe rond het verlies van een kind nog verder moet doorbroken worden, streven we naar een grote maatschappelijke betrokkenheid. Alle ondersteuningsbehoeften worden bovendien permanent opgevolgd in dialoog met en betrokkenheid van de doelgroep. Dankzij de permanente instroom blijven we alert voor nieuwe behoeften en gaan we vraaggericht en flexibel aan de slag voor de ontwikkeling van nieuwe en/of bijsturing van bestaande activiteiten, diensten en producten. Dankzij onze dagelijkse contacten blijven we een vinger aan de pols houden en hebben we een inkijk in de verschillen bij rouwen.

De manier waarop verdriet beleefd wordt, is universeel. De manier waarop verdriet aangepakt en/of verwerkt wordt, kan wel verschillen ook op basis van etnische afkomst of culturele achtergrond. Vanuit een groot respect voor het anders-zijn blijft het Berrefonds steeds vasthouden aan individuele behoeften en zetten we in op maatwerk waar nodig. Met dit dynamisch ondersteuningsproces wil het Berrefonds niet alleen inspelen op nieuwe trends rond rouwverwerking, we willen ook actief het maatschappelijk debat voeden.

terug